THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Thiết kế logo
Nhận diện bản sắc thương hiệu

Những yếu tố tạo nên nhận diện thương hiệu, được thiết kế & phát triển dựa trên các tìm hiểu – phân tích về tính cách, khách hàng, thị trường, tầm nhìn…

Ứng dụng
  • Thiết kế hệ thống biển bảng
  • Thiết kế hệ thống văn phòng phẩm
  • Thiết kế bao bì
  • Thiết kế môi trường thương hiệu: văn phòng, showroom…
  • Thiết kế hệ thống truyền thông

THIẾT KẾ ẤN PHẨM

Hồ sơ năng lực

Profile công ty giúp đối tác có thêm thông tin về doanh nghiệp,
Dịch vụ trọn gói:
1. Biên tập nội dung
2. Chụp ảnh
3. Thiết kế dàn trang
4. In ấn

Thiết kế brochure

Thiết kế trọn gói ấn phẩm giới thiệu công ty, sản phẩm/dịch vụ

Thiết kế catalogue

Catalogue sản phẩm

THIẾT KẾ LỊCH ĐỘC QUYỀN

Lịch độc đáo

Lịch thiết kế theo đặc trưng riêng của doanh nghiệp

Lịch bloc

Bloc dành cho các công ty, tập đoàn

Lịch để bàn

Lịch bàn & lịch tường thể hiện các thông điệp riêng của doanh nghiệp

THIẾT KẾ WEBSITE

  • Website
  • Landing page
  • Facebook page
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018 Trang Do

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!